zet in op duurzaam talent

Privacy Policy

De privacyverklaring (“verklaring”) voor deze website (“site”) beschrijft hoe CERM Personeelsbeleid bv (“We”, “wij” of “CERM-HR”) persoonsgegevens die we over je kunnen verzamelen via de site (“persoonsgegevens”) mag gebruiken en openbaar maken. CERM Personeelsbeleid bv (Lichterveldestraat 21, 8820 Torhout) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld.

Door gebruik te maken van deze site gaat je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je deze site gebruikt of erop inschrijft, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens van je vragen. De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten je naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van je vraag of je activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij je ook vragen naar je criteria voor het zoeken van een baan, je voorkeur voor een baan, je werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in je cv staat, en inlogcodes en wachtwoorden die door je zijn gemaakt.
 
De informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor je sollicitatie. Indien je informatie over derden verstrekt aan CERM Personeelsbeleid bv, zal CERM Personeelsbeleid bv ervan uitgaan dat de derden in kwestie je daarvoor toestemming hebben gegeven en aan CERM-HR de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van jou.
De site maakt geen gebruik van cookies.
 
Je geeft CERM Personeelsbeleid bv de toestemming om contact op te nemen met de door jou opgegeven referenties en om je persoonsgegevens, ook gevoelige gegevens, in de boven beschreven betekenis, in te zamelen, te verwerken, door te geven en te gebruiken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.
 
Je verklaart dat alle informatie die je aan CERM Personeelsbeleid bv verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Indien deze informatie verandert, zult je CERM Personeelsbeleid bv daarover onmiddellijk inlichten.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

CERM Personeelsbeleid bv zal je persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of aanwerving), assessment (psychologisch onderzoek), om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om je de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken. CERM Personeelsbeleid bv mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om je te informeren over haar producten en diensten, tenzij je uitdrukkelijk aangeeft dat je dit niet wenst.
 
Door onze bepalingen en voorwaarden te aanvaarden geeft je CERM Personeelsbeleid bv toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie. Je hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen zulke berichten of directmarketinginformatie niet langer te ontvangen door contact op te nemen met CERM Personeelsbeleid bv via bovenvermeld postadres.

Bekendmaking van persoonsgegevens

CERM-HR mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden.
  • We zullen informatie bekendmaken aan onze klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten.
  • We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.
In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van CERM-HR te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

Doorgeven van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER")

Voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven geef je CERM Personeelsbeleid bv toestemming om je ingezamelde en bijgehouden persoonsgegevens door te geven aan eender welk land, ook landen buiten de EER, die mogelijk geen adequate gegevensbescherming hebben.

Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Indien je gebruik wenst te maken van je recht om je persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren, bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden of indien je andere vragen hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met CERM Personeelsbeleid bv, Lichterveldestraat 21, 8820 Torhout.

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat je deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen we op de homepagina van www.cerm-hr.be gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen met een koppeling naar deze pagina.