zet in op duurzaam talent

Over ons

Missie en waarden

De consultants van CERM-HR halen het sterkste uit mens en organisatie. We zijn erop gericht om talent en engagement te ontdekken en te stimuleren.
Door inzicht in mens en organisatie realiseren we duurzame groei bij zowel de individuele medewerker, de afdeling als de hele organisatie.

In al onze acties zijn we:

 • betrokken: beschikbaar, service- en resultaatgericht
 • betrouwbaar: ernstig, degelijk, kwalitatief, integer
 • eenvoudig: haalbaar, realistisch, begrijpbaar

Bij CERM-HR stellen we duurzaamheid voorop: duurzaam HR(M) en duurzaam talent, want wij zijn met mensen en hun toekomst bezig. We maken die begrippen bespreekbaar. Waar mogelijk ook meetbaar.

Lees hier hoe we onze visie concreet vertalen in engagementen en acties. Op onze manier nemen we verantwoordelijkheid op voor mens, maatschappij en milieu.

Het is een uitnodiging tot dialoog; we staan open voor je vragen en reactie.

Impact

impact illustratie

CERM-HR gaat voluit voor MVO en wil een steeds betere leerling zijn. Met onze activiteit hebben we natuurlijk het meest impact op mens en maatschappij; ons engagement op het vlak van milieu is echter meer dan symbolisch. Het is een kwestie van geloofwaardigheid.

Impact op de mens

Onze baseline ‘CERM-HR zet in op duurzaam talent’ is niet vrijblijvend! Als HR-consultant is het onze verantwoordelijkheid en rol om via adviezen een positieve impact te hebben op mensen en op de werking van de organisaties. Daarbij respecteren we het belang van alle stakeholders: personeels- en loopbaanadvies is pas duurzaam wanneer er een win-win is voor iedereen. Bij ons haalt gewetensvol en ethisch handelen het van snel geldgewin. 

Niet alleen voor rekruteringen en assessments krijgt CERM-HR een kwaliteitslabel, ook voor de adviezen inzake duurzaam HRM doorstonden we in 2018 een audit: Bureau Veritas toetste de kmop-norm op basis van een aantal vereisten zoals bewijs van ervaring, klantentevredenheid, kennis kmo-portefeuille, integriteit.

Duurzamer mensbeleid 

We beschouwen medewerkers als belangrijke stakeholders in plaats van ‘resources’. Met stakeholders ga je een eerlijke dialoog aan over het wederzijds engagement. Bij onze klanten helpen we bouwen aan een duurzamer personeelsbeleid.

Om doelgericht te kunnen bijsturen in een organisatie, ontwikkelden we een eigen ‘Audit duurzaam mensbeleid’. 
Via een online bevraging krijgen we zicht op de duurzaamheid van het personeelsbeleid en de verbeteracties.

In de media verhelderen we onze kijk op een duurzamer mensbeleid. Je kan de artikels hier raadplegen (bijlage Knack en De Morgen):

Impact op de samenleving

 • Bij de ontwikkeling van het ESF-project Doof Talent van Doof Vlaanderen leveren we onze expertise (2018-2019).
 • We verlenen jaarlijks onze operationele en financiële steun aan meerdere sociale werken van Rotary Club Gent-Noord (Convent 22 – Autimismus, Buiten Beeld – Stappen, Voedselondersteuning Gent, jaarlijkse bloedinzameling Rode Kruis, Rotary Foundation…).
 • We hebben een zichtrekening bij Triodos Bank.
 • We schenken (h)eerlijke koffie van Oxfam: een eerlijk loon voor de koffieboer.
 • We bellen met een Fairphone. Deze smartphone wordt zo eerlijk mogelijk gemaakt. Leveranciers van Fairphone worden ertoe aangezet om grondstoffen te winnen uit mijnen in conflictvrije gebieden. Ook traceren ze waar bepaalde metalen als koper of tin vandaan komen.
 • Als lid van The Shift tonen we ons engagement voor de transitie naar een meer duurzame wereld.
Sustainable Development Goals_Dutch-08
 • CERM-HR sluit zich aan bij de wereldwijd erkende duurzaamheidsdoelstellingen. Met onze activiteit leggen we de focus op ‘eerlijk werk en economische groei’. Hiermee onderschrijven we het 8ste duurzaam ontwikkelingsdoel (SDG).
logos maatschapij
logos milieu

Impact op het milieu

 • We drinken kraantjeswater en vermijden zo PET-afval. De Sodastream zorgt voor bubbels.
 • Ecopower levert al sedert 2013 100% groene stroom bij CERM-HR. We zijn aandeelhouder van de coöperatieve die investeert in hernieuwbare energieprojecten.
 • Papierverbruik wordt beperkt; we drukken enkel af op 100% gerecycleerd FSC-papier (ecolabel).
 • De eerste CNG-wagen bij CERM-HR is een feit in 2016. Ten opzichte van een dieselwagen is vooral de luchtkwaliteit pakken beter bij een wagen die op aardgas rijdt.

Stakeholders

Hieronder een overzicht van de mensen en organisaties die met ons in contact staan. In de praktijk willen we vooral verantwoording afleggen aan de sollicitanten, de deelnemers aan assessments en loopbaanbegeleiding, de medewerkers, onze klanten en leveranciers.

stakeholders cerm hr

Historiek

1977

Bij zijn oprichting in 1977 was CERM-HR één van de pioniers als privaat arbeidsbemiddelingsbureau. Het kantoor ontwikkelde zich tot een vaste waarde in het landschap van de werving- en selectiebureaus. Werving- en selectieopdrachten, potentieelonderzoeken en organisatieadvies waren gedurende decennia de rode draad in de dienstverlening. 

 

2000

Het kantoor werd in 2000 volledig overgenomen door Wouter Beel, bedrijfspsycholoog (KULeuven). Met een sterke continuïteit in de bedrijfsvoering als toegevoegde waarde, levert CERM-HR ondertussen een breed palet van HR-advies. De arbeidsmarkt is het laatste decennium immers drastisch gewijzigd. Door diversificatie wist CERM-HR zich goed te handhaven.

2010

In 2010 was CERM-HR één van de vier inspirators in de realisatie van het witboek ‘Corporate Social Responsibility & duurzaamheid: de nieuwe uitdagingen voor HRM’. Daarin belichtten we het thema ‘duurzaam werven en selecteren’. Deze bijdrage was de aanloop voor het lidmaatschap van The Shift, het lerend netwerk rond duurzaamheid. Daarmee zetten we een grote stap in de richting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

2013

We publiceren het eerste duurzaamheidsverslag. CERM-HR wordt een erkend centrum voor loopbaanbegeleiding.

2019

We lanceren de nieuwe website en de audit duurzaam mensbeleid. CERM-HR wordt herbevestigd als erkend loopbaancentrum en erkend dienstverlener KMO-portefeuille (via een kmop-audit door Bureau Veritas).

Financieel

In het kader van de verslaggeving is CERM-HR ook transparant over het financieel plaatje. We leggen daarom een link naar de laatste gepubliceerde jaarrekening (Nationale Bank).

2022