Duurzaam mensbeleid

Whitepaper van CERM-HR

Leer meer over:

Ideaal voor HR-verantwoordelijken en bedrijfleiders van kmo’s.

Wat leer je dankzij deze whitepaper?

In deze whitepaper creëert CERM-HR zowel een theoretisch als een praktisch kader voor duurzaam HR management, zodat je er meteen mee aan de slag kan. Het heeft immers voordelen voor alle betrokkenen.

Heb je doelstellingen zoals:

  • Op duurzame wijze omgaan met mensen en talenten.
  • ‘Goed werkgeverschap’ meetbaar maken.
  • Input verzamelen om je mensbeleid richting en vorm te kunnen geven in de toekomst.

Dan is deze whitepaper voor jou!

Leer meer over duurzaamheidswaarden

Aan welke standaarden moet een organisatie voldoen om duurzaam te zijn?

Ontdek welke duurzaamheidswaarden er bestaan en hoe je deze kan meten.

In onze whitepaper leggen we dit allemaal uit en baseren we ons op internationaal erkende standaarden voor duurzaamheid.

Het Duurzaam HR-model van CERM-HR

Ontdek het eigen ontwikkeld theoretisch HR-model van CERM-HR voor duurzaamheid. Het is opgesteld uit vier pijlers:

  • Psychologisch contract: goed werkgeverschap loont
  • Goed werknemerschap
  • Negen toetsingscriteria van Duurzaam HR
  • Duurzaam HR Management in de praktijk: niet enkel een zaak van of voor de HR-afdeling

AUTEUR

Wouter Beel

HR-Consultant - Bedrijfspsycholoog

Sedert 1996 leidt Wouter het HR-advieskantoor CERM-HR, dat naast werving & selectie, assessments ook HR-projecten uitvoert (talentmanagement en duurzaam personeelsbeleid). Binnen CERM-HR, dat erkend is als loopbaancentrum door VDAB, is Wouter loopbaancoach.

Gedurende meer dan 20 jaar adviseert Wouter kmo’s: teams worden doorgelicht om de motivatie en communicatie te peilen. Telkens met het oog op een verbetering van het werkklimaat en het welbevinden van zowel werknemer als werkgever.

Binnen Hogeschool VIVES (Kortrijk) is Wouter docent talentontwikkeling.

Wat zeggen onze klanten

Sabine Jacobs

HR-officer Impextraco

Kandidaten die CERM-HR aan ons voorstelt, beantwoorden effectief aan het door ons vooropgestelde profiel. Doorgaans zijn de vacatures snel ingevuld. Kandidaten verliezen geen tijd met nodeloze sollicitaties en weten op voorhand heel goed wat ze mogen verwachten, wat van hun wordt verwacht en waar ze terecht komen.

Frank Steyaert

Managing Partner Lesterius

Dankzij de Teamaudit van CERM-HR konden we de impact van de samensmelting met een Franse collega beter monitoren. De Teamaudit gaf ons meer inzicht: door de externe ‘kijk’ krijg je een objectiever beeld van je organisatie.

Download de whitepaper